Kućni red

PRIJAVA
Prilikom ulaska u kamp dužni ste se prijaviti na recepciji uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.

IZBOR MJESTA I POSTAVLJANJE ŠATORA
Mjesto kampiranja odabirete sami, ali postavljanje šatora, kampera i prikolice mora odobriti ovlaštena osoba u kampu.

VRIJEME MIRA
Noćni mir u kampu traje od 23,00 do 7,00 sati. Ukoliko stignete u kamp poslije 23 sata možete se smjestiti na parkiralište. Tijekom noćnog mira nije dozvoljen ulazak ni kretanje vozilima po kampu. Ne dozvoljava se upotreba radio prijemnika, glazbenih instrumenata, kao ni vikanje i pjevanje poslije 23,00 sata.

BORAVAK U KAMPU
Zabranjeno je boraviti u odjeći ili u kupaćem kostimu na plaži i u samom kampu.

POSJETITELJI
Moraju se prijaviti na ulazu, te za dnevni boravak u kampu su dužni platiti iznos prema važećem cjeniku.

ČISTOĆA
Molimo Vas da vodite brigu o čistoći na Vašem prostoru.
Ostavljajte korištene sanitarne prostore onakvima kakvima bi ste ih željeli pronaći.
Djeca do 5 godina moraju biti u pratnji roditelja prilikom upotrebe sanitarnih prostorija, te nakon upotrebe molimo roditelje da pregledaju čistoću istih.
Čuvajte nasade i zelenilo u kampu.

PRANJE AUTOMOBILA I PLOVILA
Nije dozvoljeno.

PLOVILA
Plovila ste dužni prijaviti na recepciji kampa. Nije dozvoljena brza vožnja plovila 200 m udaljenosti od obale.

KUĆNI LJUBIMCI
Ako imate kućnog ljubimca dužni ste ga prijaviti na recepciji kampa.
Zabranjeno je kupanje pasa na plaži gdje se kupaju gosti kampa.
Psi se moraju držati na uzici i biti pod nadzorom vlasnika tijekom cijelog boravka u kampu.
Dužina uzice ne smije biti duža od mjesta kampiranja.
Obvezno je čišćenje za psima unutar i u blizini kampa.
Vlasnici pasa su dužni pobrinuti se da psi ne stvaraju buku tijekom noći i tako remete mir ostalim gostima.

POŠTA
Pošta dolazi svakim danom, osim subotom i praznikom.
Možete je preuzeti na recepciji.

PRVA POMOĆ
Prvu pomoć možete dobiti u ambulanti u centru mjesta.
Ljekarna se nalazi također u centru mjesta.
VRIJEDNOSTI
Uprava kampa ne preuzima odgovornost za ukradene vrijednosti unutar kampa.

LOŽENJE VATRE

Loženje vatre po kampu je strogo zabranjeno zbog opasnosti od požara, osim za na to predviđenim mjestima.
Zabranjeno je bacanje opušaka po kampu i na plaži.

OBRAČUN, ODJAVA I UPLATA
Može se obaviti na dan odlaska kao i dan ranije, u radnom vremenu recepcije.
Prostor za kampiranje oslobodite najkasnije do 12,00 sati, u protivnome biti ćemo prisiljeni naplatiti još jedan dan boravka.

UPRAVA FKK AUTO-KAMPA «SOVINJE»